Blockchain.cz

přeložme „blockchain“ společně do češtiny!

O iniciativě

Už od prvních okamžiků, kdy Bitcoin, jakožto první kryptoměna, začal pronikat na naše území a začala tu kolem něho vznikat komunita, byla jasná jedna věc: nikdo neví, jak dobře přeložit slovo, které Bitcoin přinesl, totiž „blockchain“. Zprvu se používal těžkopádný doslovný překlad „řetězec bloků“, ale to nikdo nebral skutečně vážně.

V roce 2016 se začala rodit myšlenka na komunitní způsob nalezení překladu. Jinými slovy: dejme hlavy dohromady a to by bylo, abychom na něco nepřišli. Mimo veškerou kryptoměnovou komunitu i širokou veřejnost doufáme také v zapojení lingvistů, které k iniciativě přizveme, protože jejich vhled by mohl být velmi přínosný. Navíc se podobná spolupráce už jednou osvědčila, když z podobné iniciativy mezi informatiky a lingvisty na přelomu osmdesátých a devadesátých let (± 5 let?) získala čeština výrazy jako sběrnice, ovladač, střadač a další.

Harmonogram

První fáze: navrhování (1. 1.–30. 9. 2017)

V první fázi nastává to nejzřejmější: sestřádání všech návrhů. Fáze je záměrně relativně dlouhá, aby byl čas dostat iniciativu do širokého povědomí a aby mohly zrát nápady.

Můžete-li pomoci s propagací, učiňte tak, prosím! Výsledný překlad poputuje do slovníků, bude se používat v textech, článcích, knížkách, názvech konferencí. Je důležité, aby se do iniciativy mohlo zapojit co největší množství lidí.

Druhá fáze: hlasování (1.–14. 10. 2017)

Po shromáždění velkého množství návrhů na překlad bude následovat opět veřejná fáze na webu, a to hlasování o nejpříhodnější překlady. Účelem této fáze je prosít návrhy a mít možnost se v další fázi soustředit již jen na ty návrhy, které si svou kvalitou už dokázaly získat pozornost.

Třetí fáze: veřejná diskuse/konference (druhá polovina října 2017)

Místo, kde nakonec dojde k výběru zlatého překladu. Bude prostor k diskusi o nejlepších návrzích (dle výsledků předchozí hlasovací fáze), jejich kvalitách i nedostatcích, jejich srovnání s ostatními. Plánované trvání je 1 den.

Diskuse bude probíhat on-line, aby se mohl zúčastnit kdokoli, a to s největší pravděpodobností na IRC (kde je možnost i snadného webového přístupu).

Závěrečná fáze: vyhlášení překladu

Překlad slova „blockchain“ bude vyvěšen na tomto webu a objeví se i v celé řadě médií a na mnoho dalších místech. S jistotou bude zařazen i do svobodného anglicko-českého slovníku.

Vzhledem k blízkosti češtiny a slovenštiny je velice pravděpodobné, že tento překlad současně vstoupí i do slovenského jazyka.