Historie iniciativy Blockchain.cz

Na počátku…

Už od prvních okamžiků, kdy Bitcoin, jakožto první kryptoměna, začal pronikat na naše území a začala tu kolem něho vznikat komunita, byla jasná jedna věc: nikdo neví, jak dobře přeložit slovo, které Bitcoin přinesl – „blockchain“. Zprvu se používal doslovný překlad „řetězec bloků“, ale to nikdo nebral skutečně vážně a postupně se od něj upustilo, protože byl příliš těžkopádný.

V roce 2016 se začala rodit myšlenka na komunitní způsob nalezení překladu. Kromě veškeré kryptoměnové komunity i široké veřejnosti byli přizváni i lingvisté, aby zhodnotili návrhy po jazykové stránce, a poskytli tak svůj velice cenný vhled. Taková spolupráce se už jednou osvědčila, když z podobné iniciativy mezi informatiky a lingvisty získala čeština výrazy jako sběrnice, ovladač, střadač a další.

Jak to probíhalo

Průběh iniciativy měl naplánovány 3 fáze: sběrnou, hlasovací a závěrečnou vyhodnocovací. O konci/začátku každé bylo zájemcům rozesíláno e-mailové připomenutí.

Sbírání návrhů

Od 1. 1. 2017 byla na tomto webu komukoli a bez jakékoli registrace či jiného omezení otevřená možnost přispět svým návrhem překladu. Za 9 měsíců se dohromady sesbíralo 305 návrhů. Mezi návrhy byly jak jednoslovné či dvou- a víceslovné výrazy, tak i více či méně sofistikovaná zkratková slova. Návrhy byly většinou české, ale výjimkou nebyly ani slovenské výrazy.

Hlasování o návrzích

Počínaje 1. říjnem 2017 bylo možné po dobu tří týdnů až do 21. 10. rozdělovat jednotlivým návrhům hlasy. Každý člověk mohl hlasovat pro libovolný počet návrhů, všechny hlasy měly stejnou váhu. Až do konce této druhé fáze mohli hlasující svá rozhodnutí měnit a hlasy libovolně přidávat či odebírat. Celkem 126 z 305 návrhů obdrželo alespoň jeden hlas.

Závěrečné vyhodnocení

Na odpoledne 28. října 2017 byla naplánována závěrečná konference, na níž se z návrhů zvolil ten nejlepší za finální překlad. Vše probíhalo on-line (na webu a IRC) a opět se mohl kdokoli zúčastnit.

Finální volba

V závěrečném výběru sice hrál výsledek hlasování významnou roli v rozhodování, nebylo však dané, že vybrán bude ten s nejvíce hlasy. Přední návrhy z hlasování nicméně byly hlavním podkladem pro odborné lingvistické posouzení.

Analýza se do značné míry zabývala tím, jak jsou návrhy jazykově postaveny, jak zapadají do současného jazyka a jakou mají šanci uchycení. Dobře si v tomto ohledu vedly dvouslovné návrhy, z jednoslovných sítem prošla „jako jediný možný jednoslovný návrh“ pouze bločenka. Kromě tohoto byla rozebrána i problematika zavádění nového slova do jazyka.

Výstup této analýzy pak byl jedním ze základních podkladů pro otevřenou diskusi. Ohledně jednoslovných návrhů panovala mezi diskutujícími shoda s odborným pohledem. Hlubším posouzením proto prošly i návrhy dvouslovné. Mezi diskutovanými otázkami byly například: Jak bude návrh vypadat/znít v kontextu? Má šanci se používat? Není těžkopádný? Vyjadřuje totéž co „blockchain“?

V závěru se rozhodovalo mezi bločenkou a jedním dvouslovným návrhem. Problémem onoho dvouslovného návrhu (složeného ze dvou poměrně běžných slov) bylo zastiňování původního významu slova „blockchain“ silně zakořeněnými významy jednotlivých slov, a pak také jazyková nejasnost, kdy se spojení dalo chápat více způsoby.

Souvislosti slova „bločenka“

Bez zajímavosti není, že bločenka má ke svému anglickému protějšku poměrně blízko. „Blockchain“ má v angličtině svého příbuzného „keychain“, což překládáme do češtiny jako „klíčenka“. Od klíčenky k bločence je pak už jenom krůček. Další souvislostí je podobnost stavby se slovem „peněženka“, přičemž jak klíčenka, tak peněženka mají v kontextu kryptoměn (a potažmo bločenky) velice významnou pozici.