Blockchain.cz

přeložme „blockchain“ společně do češtiny!

Co je to „blockchain“

Podle Wikipedie je blockchain distribuovaná databáze, která uchovává postupně narůstající seznam za sebe řazených záznamů (kterým se říká „bloky“). „Distribuovaná“ zde znamená, že jsou její data rozprostřena mezi množství nezávislých počítačů (a to zpravidla v identických kopiích). Každý blok si v sobě nese údaj o čase svého vzniku a identifikátor předchozího bloku (tím vzniká onen řetěz). Návrh blockchainu zajišťuje, že jednou v něm uložená data již není možné zpětně jakkoli měnit.

Nové bloky jsou do blockchainu přidávány v procesu, který zlidověl pod označením „těžení“. Těžaři musí ve výpočetně náročném procesu najít takovou hodnotu speciálního čísla, aby jeho přiřazení do bloku dávalo hash bloku menší, než je určená hodnota. Tento hash je pak jejich identifikátorem v blockchainu.

Náročnost tvorby nových bloků poskytuje blockchainu formu zabezpečení proti jakýmkoli změnám v uložených datech. Kryptografie navíc zajišťuje, že změna obsahu bloku (byť i sebemenší) úplně změní i jeho identifikátor, který musí být obsažený v blocích za ním. Tím se ale postupně změní identifikátory všech bloků – a aby bloky mohly být platné, musí jejich identifikátor být dostatečně malým číslem. A k tomu je zapotřebí ohromné výpočetní síly – větší než kolik měla polovina všech těžařů dohromady.

Bloky samotné obsahují (finanční) transakce – převod hodnoty od jednoho držitele jinému. K ochraně prostředků slouží klíče asymetrické kryptografie, aby transakce mohl provádět jen oprávněný držitel.

Blockchain v kontextu jakési velké účetní knihy rovněž chrání proti dvojímu utrácení digitálních peněz: jakmile jsou prostředky určité transakce jednou v této knize (= blockchainu) označeny jako utracené, už nikdy je není možné utratit znovu. To také znamená, že veškerá transakční data jsou veřejná.